Bedriftsdata

Disse sidene er laget av:
Imbull B.V.
Van Ostadestraat 149
1073TK, Amsterdam
Nederland

Contact:
Telefon: +31 (0) 20 846 9520
E-Mail: contact.no@joingsg.com
Internett: global-savings-group.com

Representert ved:
Thomas Mansvelt

Johannes Wirth

Register:
Registrert i det kommersielle registeret, Nederland.
Registreringsnummer: 34339618

Innholdet på denne nettsiden fra Imbull B.V. er samlet inn og behandlet med forsiktighet. Imidlertid informerer vi om at innholdet presenteres uten noen garanti for fullstendighet og nøyaktighet. Alle tilbud er uforpliktende og kan endres.

Den Europeiske Kommisjon tilbyr en plattform for løsing hva gjelder internett-baserte tvister (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi er ikke villige til, eller forpliktet til, å delta i en slik prosedyre rundt konfliktløsning foran en instans for kundekonflikt-løsning.

Vårt avtrykk gjelder sidene www.cuponation.no

Om beskyttelse av personvern-opplysninger

Ansvarlig for prosessering av personlig data i konteksten de blir brukt i på denne nettsiden er:Imbull B.V.


Van Ostadestraat 149
1073TK, Amsterdam
Nederland
Tel: +31 (0) 20 846 9520
E-mail: privacy@joingsg.com

&

CupoNation GmbH
Radlkoferstr. 2
81373 München
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 89 96058699
E-Mail: privacy@joingsg.com

Du kan komme i kontakt med ansvarlig for beskyttelse av personvern-opplysninger, Kivanc Semen (DataCo GmbH) , via denne kontaktinformasjonen.

Detaljert informasjon rundt prosessering og bruken av person-data i sammenheng med denne nettsiden, og dine rettigheter på området kan du lese mer om i vår personvern-policy [Personvern-policy].


Ansvarsfraskivelse

1. Ansvar for innhold

Som tilbyder av tjenesten er vi ansvarlige for innholdet i henhold til generelle lover. Samtidig er vi som en tilbyder av tjenesten ikke påkrevd å overvåke sendt eller lagret ekstern informasjon, eller å undersøke omstendigheter som indikerer ulovlig aktivitet.

Forpliktelse til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon under generelle lover forblir upåvirket. Ansvar på dette området er, likevel, bare mulig fra datoen der man ble klar over et spesifikt rettighetsbrudd. Ved varsling om overtredelse, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

2. Ansvar for linker

Våre tilbud inneholder linker til eksterne, tredjeparts nettsider, der vi ikke har noen innflytelse over innholdet. Derfor kan vi ikke ta ansvar for dette eksterne innholdet. Den respektive tilbyder eller operatør av disse sidene er alltid ansvarlig for innholdet på sidene det linkes til. De linkede sidene ble sjekket for mulige brudd på lover da linken ble plassert. Ulovlig innhold var på det tidspunktet ikke mulig å finne.

Det kan heller ikke forventes, ei heller er det mulig, å gjennomføre permanent innholdskontroll på sidene det linkes til, hvis man ikke har konkret bevis på rettighetsbrudd. Ved varsling vil vi fjerne slike linker umiddelbart.

3. Copyright

Innholdet og arbeidene på disse nettsidene, skapt av sideoperatøren ligger under nederlandsk copyright-lov. Reproduksjon, prosessering, distribusjon eller noen form for utnyttelse på utsiden av grensene for copyright krever skriftlig samtykke fra den respektive innholdsprodusent. Nedlasting og kopier av denne siden er utelukkende for privat, ikke-kommersiell bruk.

I tilfeller der innholdet på denne nettsiden ikke ble produsert av operatøren, skal copyright hos tredjeparter vurderes. Spesielt gjelder dette innhold merket som tredjeparts-produsert. Hvis du skulle oppdage brudd på copyright, ber vi deg om å gi beskjed. Ved varsel om copyright-brudd vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

4. Lovlig gyldighet av denne ansvarsfraskrivelses-teksten

Denne ansvarsfraskrivelses-teksten skal anses som en del av internett-tilbudet denne siden ble referert til som. Hvis seksjoner eller individuelle termer i teksten ikke er lovlige eller korrekte, vil innholdet og gyldigheten av de andre tekst-delene ikke påvirkes av et slikt faktum.