Personvern

1. Vennligst les følgende vilkår og betingelser nøye, da ved å bruke nettstedet cuponation.no og dets tjenester samtykker du i det som er angitt i denne erklæringen. Ved å abonnere på eller bruke noen av våre tjenester samtykker du i at du har lest, forstått og er bundet av disse vilkårene, uansett hva du abonnerer på, eller hvordan du bruker disse tjenestene. I tilfelle du ikke er enig med disse vilkårene, helt eller delvis, blir du bedt om å ikke abonnere på våre tjenester.

2. Du leser et juridisk dokument som er en avtale mellom deg, brukeren (omtalt heretter som deg, din, bruker, kunde) og oss (omtalt heretter som oss, vi, vår, CUPONATION, cuponation.no). CUPONATION drives av Juwel 191 VV UG, et selskap registrert i Tyskland med sitt forretningskontor i Johannisstrasse 20, 10117 Berlin, Tyskland (registreringsnummer HRB 142704 B).

3. Innholdet i disse vilkårene kan endres når som helst av oss ved å publisere endringene på våre websider. Eventuelle endringer vil bli varslet via innlegg på nettstedet. Du er ansvarlig for å regelmessig kontrollere informasjonen på nettet for å se de siste endringene publisert på våre sider. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter endringene er publisert, aksepterer du de endrede vilkårene.

4. Du er ansvarlig for all tilgang til nettsiden via internett og for å informere mulige andre brukere om disse vilkårene for bruk.

5. Du vil ikke på noen måte bruke nettsiden eller gi oss, nettsiden, eller noen annen bruker av nettstedet, noe som på noen måte:

a) er et brudd på noen lov, vedtekt, forskrift eller vedtekt av gjeldende jurisdiksjon;

b) er bedragerskt, kriminelt eller ulovlig;

c) er feil eller utdatert;

d) er uanstendig, usømmelig, pornografisk, blasfemisk, fornærmende, rasistisk, kjønnsdiskriminerende, diskriminerende, ærekrenkende, skadelig, sjikanerende, skremmende, trakasserende, ondsinnet, injurierende, hatsk, truende, usanne eller politisk;

e) representerer en annen person eller forvrenger et forhold med en annen person;

f) kan være et brudd eller krenke opphavsretten eller andre åndsverk (inkludert, uten begrensning, varemerkerettigheter og kringkastings rettigheter) eller personvern eller andre rettigheter med hensyn til oss eller tredjeparter;

g) i strid med våre interesser;

h) motsier noen bestemt regel eller krav angitt på nettstedet på en bestemt del av nettstedet eller nettsiden generelt, eller;

i) omfatter din bruk, formidling eller overføring av virus, uønsket e-post, trojanske hester, trap doors, back doors, “Easter Eggs”, ormer, “time bombs”, cancelbots eller drivere som er ment å skade, forstyrre, hindre eller ta over systemer, data eller personlig informasjon.

6. Du gir oss herved en ugjenkallelig, royalty-fri, verdensomspennende, overførbar lisens til å bruke materiale du sender til oss eller nettstedet, med til formål å brukes av nettstedet og for markedsføring (på alle måter og i alle media) våre tjenester. Du aksepterer at vi kan redigere din informasjon.

7. Kommentarer og annet materiale som tilbys på nettstedet er ikke ment til å være rådgivende. Derfor fraskriver vi oss alt ansvar for tiltro plassert på slik data som en besøkende etterlater på nettstedet, eller andre som kan informeres om innholdet.

8. Du forplikter at du alltid følger instruksjonene på websiden.

For mer informasjon om nettsidens tilgjengelighet, sikkerhet og nøyaktighet, se siden om Personvern.

Vårt ansvar

16. Vi aksepterer ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller for vår uriktige informasjon av opplysninger eller for eventuelle forpliktelser som vi ikke kan utelukke eller begrense ved lov.

17. Så langt loven tillater det, og med forbehold for nr. 21 nedenfor, i alle andre tilfeller enn for tjenester som vi tilbyr for en enkelt kunde (som skal styres av sine egne premisser), i den grad loven tillater:

a) vårt totale ansvar overfor deg og tredjeparten skal ikke i noe tilfelle overstige verdien av det største av: i) NOK 100 eller ii) 110% av det totale beløpet du har betalt til oss de siste 12 månedene før årsaken til søksmålet oppstod, og b) vi ikke skal være ansvarlig (enten i kontrakt, tort, uaktsomhet, restitusjon eller det juridiske aspektet av ansvar) med hensyn til din bruk eller manglende evne til å bruke eller forsinkelse av bruken av nettstedet eller materialet på eller tilgjengelig fra eller fra enhver handling eller beslutning som følge av bruk av nettstedet eller slikt materiale til noe: (a) indirekte tap eller følgetap, skader, kostnader eller utgifter, (b) tap av faktisk eller forventet fortjeneste, c) kontrakt tap, d) tap av monetære bruk, e) tap av forventede besparelser; f) inntektstap, g) tap av goodwill, h) tap av omdømme, i) tap av virksomheten; j) tap av tid, k) mulighet tap, eller l) tap av, skade på eller ødeleggelse av data; om slikt tap var rimelig forutsigbare eller vi har blitt informert om at du kan lide slike tap. For å unngå tvil, (b) og (l) gjelder uavhengig av om slikt tap er direkte, indirekte eller annet.

Varemerker

18. CUPONATIONs navn og logoer og alle relaterte navn, design merker og slagord er våre eller våre lisensgiveres varemerker.

Åndsverk

19. Vi er eiere eller rettighetshavere av all intellektuell eiendom på nettstedet og av det publiserte materialet. Disse egenskapene er beskyttet av lover om opphavsrett og avtaler rundt om i verden. Alle rettigheter er reserverte.

20. Du kan skrive ut en kopi eller laste ned utdrag fra deler av nettstedet for personlig bruk, og du kan gjøre andre mennesker i organisasjonen klar over materiale publisert på nettstedet.

21. Du kan ikke endre på noen måte utskrifter eller digitale kopier av materialet på nettstedet, og du kan ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video eller lyd sekvenser, eller noen grafikk adskilt fra medfølgende tekst.

22. Du kan ikke bruke noe materiale på nettstedet for markedsføringsformål uten tillatelse fra oss eller våre lisensgivere.

23.Om du skriver ut, kopierer, eller laster ned noen del av nettstedet i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet opphøres umiddelbart og du må, i henhold til ditt valg, returnere eller tilintetgjøre alle kopier av materialene.

Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet

24. Vi behandler opplysninger om deg i henhold til våre retningslinjer for personvern. Ved å bruke nettstedet godtar du dette, og sørger for at all informasjon om deg er riktig.

Overføringer gjennom nettstedet

25. Kontrakter for levering av produkter, besluttet gjennom nettstedet eller som følge av ditt besøk, er styrt av våre vilkår og betingelser.

Tredjeparters websider

26. Vi har ingen kontroll over og påtar vi oss ikke ansvar for innholdet på hjemmesider som vi linker til (hvis siden vi linker til ikke er drevet av oss). Slike linker har vi kun for kundens skyld, uten garanti, direkte eller indirekte, for innholdet på sidene. Vi annonserer ikke og anbefaler ikke tredjeparters websider gjennom linker vi har på nettstedet.

27. Du kan ikke uten vår tillatelse lage en frame av vårt nettsted til din egen eller andres webside.

28. Herved gir vi deg en ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens til å koble til nettstedet vårt fra nettstedet ditt, forutsatt at du gjør dette på en rettferdig og lovlig måte, uten å skade vårt rykte eller dra nytte av det. Spesifikt;

a) du skal ikke gi noen garanti for eller fremstilling av oss, våre tjenester eller retningslinjer med mindre du har fått det uttrykkelig godkjent av oss;

b) du skal ikke si noe som er usant, villedende, nedsettende eller støtende om oss, våre tjenester eller retningslinjer, og

c) du skal ikke, direkte eller indirekte, påstå at vi anbefaler ditt nettsted eller arbeider med websiden hvis det ikke er sant.

Annet

29. Hvis noen av disse vilkårene blir funnet som ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves på grunn av lovene i en stat eller land hvor disse vilkårene var ment å være ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve tilstand, så langt som loven tillater, blir disse fjernet og de resterende vilkårene skal fortsatt være gyldig og fortsette å være bindende og gjeldende.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

30. Disse vilkårene og din bruk av nettstedet (og eventuelle relasjoner uten en kontrakt, som kan oppstå fra eller i forbindelse med dem) skal reguleres av og tolkes i samsvar med materiell norsk lov. Du aksepterer det norske rettsvesenets jurisdiksjon til å avgjøre tvister som måtte oppstå av disse vilkårene for bruk.

Registrering, konto, sikkerhet og stenging av konto

Avhengig av den aktuelle funksjonen som brukes på nettstedet vårt, kan det være behov for registrering for å få tilgang til alle eller en flere av våre tjenester. Du kan logge inn gjennom å skape en konto på CUPONATIONs nettside eller gjennom å logge inn via Facebook og Google+.

Ved registrering må du angi et passord for din konto Passordet må holdes personlig. Får uvedkommende tilgang til ditt passord ditt, hvis du kjenner til noe uatorisert bruk av e-postadressen eller brudd på sikkerheten skal du melde fra til oss umiddelbart

Alle kontoer må være registrert med gyldig og personlig e-postadresse som du har tilgang til regelmessig. Vi forebeholder oss retten til å stenge kontoer som er registrert med en annen e-postadresse eller med tilfeldige e-postadresser uten forvarsel. Vi kan kreve at brukeren må verifisere sin konto om vi tror brukeren har anvendt en ugyldig e-postadresse.

CUPONATION Norge kan sende deg e-post til den registrerte e-postadressen. (Du kan velge å ikke ta imot våre meldinger når som helst gjennom å klikke på lenken i bunnen av disse meldingene)

Vennligst les følgende personvernerklæring nøye. Ved din bruk av websiden www.cuponation.no og dens tjenester samtykker du i håndteringen av personopplysninger som er angitt i denne erklæringen. Hvis du ikke aksepterer våre vilkår, helt eller delvis, burde du ikke benytte deg av vår webside og tjenester.

CUPONATIONs hjemmeside, www.cuponation.no, drives av CUPONATION GmbH. CUPONATION ("CUPONATION", "vi", "oss", "vår") er forpliktet til å beskytte ditt privatliv og vil bare bruke informasjon innhentet fra deg på en lovlig måte og i full overensstemmelse med datavernlovene i Norge. Vi vil ikke samle inn sensitiv informasjon om deg uten ditt samtykke. Vi gjør vårt beste for å sikre at all data samlet av oss er korrekt og oppdatert og du kan kontrollere informasjonen selv og informere oss om eventuelle endringer hvis ønskelig, og vi vil korrigere det innen rimelig tid. CUPONATIONs webside og tjenester er beregnet på brukere over 18 år.

I tillegg vil CUPONATION gi tjenester gjennom CUPOnotifier, en nettleserutvidelse ("Browser Addon") som også er operert av CUPONATION GmbH. De oppgitte personvern i dette dokumentet gjelder CUPOnotifier til samme grad som det gjør CUPONATION.

CUPOnotifier er laget for å informere deg om kuponger og tilbud fra utvalgte nettbutikker mens du surfer på nettet. CUPOnotifier fungerer på følgende måte: (1) Når du besøker en nettside til en samarbeidspartner er CUPOnotifier konstruert til å gjenkjenne nettsiden og til å finne om det er rabattkoder eller kampanjer tilgjengelig. (2) Skulle det være rabattkoder eller kampanjer tilgjengelig som CUPOnotifier gjenkjenner vil et panel dukke opp med en oversikt over aktuelle rabattkoder og kampanjer, med mindre samarbeidpartneren har informert CUPONATION at de ikke ønsker dette på deres sider. (3) Om du trykker på en rabattkode eller kampanjevil du automatisk bli videresendt til aktuelle sider og informasjonskapsler vil bli lagret lokalt på din datamaskin. Du kan finne mer informasjon om informasjonskapsler under avsnittet "Bruk av cookies".

Informasjon samlet av CUPONATION:

Når du bruker CUPONATION nettsiden kan vi hente din Internet Protocol (IP)-adresse. Vi kan også samle informasjon om ditt besøk på nettstedet. Vi innhenter også informasjon som du frivillig oppgir til oss når du besøker nettstedet eller bruker andre tjenester hos CUPONATION inkludert, men ikke begrenset til, applikasjoner og e-post tjenester.

For at CUPOnotifier skal kunne tjene sitt formål vil den blandt annet behandle følgende data: nettleserversjon og type, tidspunkt for bruk av programvare, nettsteder hvor programvare har blitt brukt, anonymisert programvare ID. All informasjon som CUPOnotifier omhandler vil bli behandlet som nevnt under avsnittet "Bruk av informasjon".

En Internett-protokoll ("IP") adresse er en unik identifikator som enkelte elektroniske enheter bruker til å identifisere og kommunisere med hverandre på Internett. Når du besøker nettstedet, kan vi se IP-adressen til enheten du bruker for å koble til Internett. IP-adressen kan også sees ved installasjon og bruk av vår nettleserutvidelse CUPOnotifier. Vi bruker denne informasjonen til å bestemme plasseringen av enheten og forstå fra hvilke regioner i verden våre besøkende har opprinnelse og tilpasse vår lokaliserte tjeneste til plasseringen.

All informasjon som samles inn av oss er lagret i samsvar med relevante datavernlover i Norge.

Bruk av informasjon:

Informasjonen som vi samler inn blir brukt til å: Gi deg regelmessig informasjon om CUPONATION, inkludert markedsføring Legge til rette de tjenestene som tilbys på websiden eller CUPOnotifier. Kontakte deg for informasjon og/eller tjenester som du har bedt om fra oss Forbedre vår nettside basert på informasjon innhentet av deg Lage en personlig opplevelse for deg basert på dine tidligere besøk av våre og andre websider Denne informasjonen blir brukt som nevnt ovenfor av CUPONATION, CUPONATION konsernselskaper, og våre agenter og underleverandører.

Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, vil vi sende deg nyhetsbrev og annen markedsføring/reklamemateriell og kan også bruke denne kanalen for å få tilbakemelding fra deg. Du kan imidlertid velge å melde deg ut av disse nyhetsbrevene når som helst i fremtiden ved å avslutte abonnentet.

Sikkerhet:

CUPONATION påtar seg flere sikkerhetstiltak for å sikre beskyttelse av informasjonen som du gir oss. Når det gjelder data som overføres mellom nettstedet og/eller brukere, hender det at vi ikke kan forhindre uautoriserte tredjeparter under transporten.

Bruk av cookies:

CUPONATION websiden bruker såkalte cookies (små harmløse tekstfiler) til å lagre data på din harddisk via nettleseren. Vi bruker cookies siden det tillater oss å personligjøre din opplevelse ved å gjenkjenne deg og din leserlogg med oss. Du kan hindre Cookie installasjoner i din nettleser, men dette kan hindre nettstedet eller des tjenester fra å fungere riktig of effektivt.

Google Analytics:

Nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalyse for bedrifter levert av Google. Google Analytics bruker “cookies”, som er små tekstfiler lagret på datamaskinen din for å hjelpe websiden å analysere hvordan brukerne kommuniserer med området og dets markedsføringstjenster og partnere. Du kan hindre Cookie installasjoner via innstillingene i din nettleser, men dette kan hindre nettstedet eller dets tjenester fra å fungere riktig og effektivt.

Endringer i vårt personvern:

CUPONATION forbeholder seg retten til å endre denne politikken, helt eller delvis, fra tid til annen. Slike endringer vil ha umiddelbar virkning og vil bli reflektert på nettstedet og kommunisert til brukerne på våre sider. Ved å bruke vårt nettsted og CUPOnotifier, godtar du at du har lest, forstått og akseptert med våre retningslinjer for personvern i sin helhet, og samtykke til å være bundet av den.

Personlig informasjon

Gjennom å skape en konto hos CUPONATION eller gjennom å registrere deg via Facebook-eller Google+ godkjenner du at vi bruker dine kontoopplysninger for datainnsamling.

Vi kan komme til å samle inn og spare på følgende informasjon om du bruker vår side: 

 • Din e-postadresse og ditt passord
 • Fødselsdato (ikke obligatorisk informasjon)
 • Kjønn
 • Preferanser
Annen informasjon som du aktivt sender til oss eller vi kan hente informasjon basert på dine interaksjoner på vår side og gjennom våre tjenester. (F.eks. gjennom mailene vi sender ut til deg.)

 

Interaksjon på vår side innebærer for eksempel at du:

 • Registrerer, abonnerer eller skaper en konto hos oss
 • Åpner eller svarer på e-post fra oss
 • Besøker noen sider på nettet som viser våre annonser eller vårt innhold
 • Gir informasjon ved registrering eller deltar i programmer som tilbys på vegne av eller sammen med andre sider, forretningspartnere, distributører eller leverandører, med ditt samtykke eller som er nødvendig for å oppfylle den tjenesten du har bedt om.
 • Samhandler med linker til nettsiden via integrering av sosiale verktøy
 • Skriver en kommentar på nettsiden vår
 • Velger preferanser

 

CUPONATION tar ikke ansvar for situasjoner som gjør det umulig for oss å oppfylle vårt ansvar. Vi kan ikke garantere at siden vår er tilgjengelig, og er ikke ansvarlig for eventuelle problemer som kan oppstå. CUPONATION kan påberope Force Majeure ved omstendigheter som selskapet ikke har kontroll over.

EUs nettside for online tvisteløsning er tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cookies

Hva er en cookie?
En cookie er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av nettleseren din. Det finnes to typer cookies; vanlige cookies og session cookies. Session cookies slettes når du lukker nettleseren din, og blir ikke lagret, mens vanlige cookies lagres på datamaskinen i lang tid.

Hva er hensikten med å bruke cookies?
Tilpasse våre tjenester til brukerinnstillinger
Telle antall brukere og trafikk

Hvordan avvise cookies?
Om du ikke aksepterer cookies, kan du sette nettleseren på datamaskinen til å automatisk avvise cookies, eller til å informere deg hver gang et nettsted ber om å lagre cookies. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon.

Kundeservice:

Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer du vil dele med oss, vennligst kontakt oss på kontakt@cuponation.no